Používání cookies

1.     Provozovatel:

Provozovatelem internetových stránek holdingu International Pharmaceutical Corporation a.s. obsahující stránky LÉKÁREN ipc a dalších společností holdingu dostupných na internetové adrese www.ipcgroup.cz je společnost International Pharmaceutical Corporation a.s., IČO: 258 39 136, se sídlem Brněnská 315/4, Nový Hradec Králové, PSČ: 500 12 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2397 (dále jen „Provozovatel“).

2.     Co to jsou tzv. cookies

Cookies jsou malé soubory, které slouží k identifikaci návštěvníků webových stránek a tím napomáhají ke zlepšení námi poskytovaných služeb, zejména přizpůsobení obsahu Vaším preferencím. Na webových stránkách jsou uloženy cookies (dále jen „cookies“) Provozovatele. Dále se na webových stránkách mohou objevit také cookies třetích stran.

 3.     Účel a druhy cookies

Prostřednictvím jednotlivých druhů „cookies“ dochází ke zpracování osobních údajů, a to za účelem:

  1. Zajištění provozu - technické „cookies“ (nezbytné cookies);
  2. Analýzy návštěvnosti – analytické/statistické cookies;
  3. Zobrazení personalizovaných reklam – marketingové cookies.

 4.     Souhlas s poskytováváním cookies

Za účelem správné funkčnosti našich webových stránek může Provozovatel bez Vašeho souhlasu pouze tzv. technické cookies. Ke zpracování osobních údajů prostřednictvím jiných druhů cookies potřebujeme Váš svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas. 

Zboží a služby pokutované Provozovatelem webové stránky se Vám bude zobrazovat ve stejné podobě i bez souhlasu statistických a marketingových cookies.

 5.     Doba uložení cookies

Jednotlivé cookies mohou být v prohlížeči uloženy různě dlouhou dobu. Expirace cookies, které využívá Provozovatel je uvedena v tabulce, kterou naleznete v bodě 7 – Naše cookies. Cookies, které mají „persistent“, tedy trvalý charakter, nám poskytují informace, dokud nejsou Vámi manuálně odstraněny. 

 6.     Jak nastavit cookies a změna jejich nastavení

Vámi nastavené cookies můžete upravit přímo ve Vámi využívaném prohlížeči, včetně jejich výmazu. Pomocí prohlížeče lze také například blokovat cookies pouze třetích stran.

 7.     Naše cookies

Technické/nezbytné

Tyto cookies jsou nezbytné pro správnou činnost webu. Bez těchto cookies nemůže stránce fungovat správně

Název

Účel

Poskytovatel

Vypršení

PHPSESSID

Zajišťuje identifikaci otevřené session návštěvníka.

www.ipcgroup.cz

Po dobu návštěvy

C22

Ukládá nastavení vašeho souhlasu s cookies.

www.ipcgroupc.z

Persistent (Trvalá)

 Analytické

Slouží pro zapamatování si Vašich rozhodnutí v minulosti

Název

Účel

Poskytovatel

Vypršení

_gid

Identifikuje unikátní uživatele.

Google

1 den

_ga

Registruje unikátní uživatelské ID.

Google

2 roky